Quư vị có thể gởi bài

cho người quản lư trang web này

và bài của quư vị sẽ được đăng

trong trang.

ncpsvd@yahoo.com

Xin lưu ư:

bài nên được viết bằng Unicode.

             "Chúng ta chia sẻ đời sống và sứ mạng của Chúa Kitô...  Chúng ta xác tín rằng sự chúc phúc của Thiên Chúa trên công việc tông đồ của chúng ta được thể hiện không những trong niềm vui và trong sự thành công, mà c̣n được thể hiện trong sự vất vả, hiểu lầm, bắt bớ, cô đơn và thất bại.”

(HP: 121)

SVDChia Sẻ & Suy Niệm

Hăy chọn bài suy niệm

trong menu bên phải.