Trang Nh của anh em Tu Sĩ

Việt Nam

thuộc Dng Truyền Gio Ngi Lời

xin hn hoan cho đn

Qu Khch

Qu n Nhn

Qu Bạn Hữu gần xa

vo thăm Trang Nh của chng ti.

Thực hiện: anh em Tu Sĩ Việt Nam Dng Truyền Gio Ngi Lời 2007

ời sống của Người l đời sống của chng ta,

sứ vụ của Người l sứ vụ của chng ta.

(HP: Phần Mở ầu)

Dng Truyền Gio
Ngi LờiSVD

Trang Nh ny sẽ được cập nhật ha hằng tuần. Xin Qu Vị thường xuyn vo để xem những thay đổi mới.

Chng ti chn thnh cảm ơn Qu Vị đ vo thăm Trang Nh của chng ti!

Những thay đổi mới nhất!

Xin qu vị hy vo xem!

Cho mừng Qu Vị đ vo đy

Viếng thăm Gia Trang Ngi Lời nầy

Ước mong Qu Vị lun gp

Ra đi, xin nhớ trở lại đy

Bi mới cập nhật trong Chia Sẻ & Suy Niệm:

1. "Suy Niệm Lời Cha CN III TN B" do PT. Nguyễn C. Phong, SVD (9-5-2007)
2. "Tu Sỉ Ngi Lời" do LM. Nguyễn Trung Ty (5-5-2007)

Những qu vị muốn đăng bi chia sẻ xin gởi về ncpsvd@yahoo.com
Mới cập nhật trong Hnh & Phim:

1. Hnh Chịu Chức tại Techny, IL. (11-6-2007)
2. Hnh Thầy Tm khấn tạm tại Togo.. (4-6-2007)
3. Hnh ra trường ại Chủng Viện Ngi Lời, Epworth, IA. (28-5-2007)
4. Hnh mục vụ Cha Trần Cng Bằng tại Togo. (22-5-2007)

Những hnh đ đưa vo Archive.
1. Hnh mục vụ Cha Bằng tại Togo.
2. Hnh muc vụ Cha Anthony ức L tại Thi Lan.
3. Hnh cc em rước lễ lần đầu tại St. Henry, Chicago.
4. Hnh Cha Phong bn Ecuador.

Những Qu Vị muốn đăng hnh hoặc phim xin lin lạc ncpsvd@yahoo.com
Xin Qu Vị để lại kiến trong Diễn n: Ngi Lời Tr Chuyện.

Sau đy l những kiến đ nhận được về Trang Nh:
a. ổi tn domain cho dể nhớ, e.g. ngoiloivn.net thay v nlvn.net. (24-5-2007)

Sau đy l những kiến đ nhận được về Trang Chia Sẻ & Suy Niệm:


Sau đy l những kiến đ nhận được về Trang Hnh & Phim:

Sau đy l những kiến khc đ nhận được:
Mới cập nhật trong trang Về Nh Dng:

Links của những trang nh của cc Tỉnh Dng v cơ quan nh Dng. (10-5-2007)
Links sẽ cn được cập nhật ha. Xin Qu Vị đn xem.

Mới cập nhật trong trang Tm Hiểu Ơn Gọi:

Văn Phng Ơn Gọi của DWC thuộc Tỉnh Dng USC. (19-5-2007)

Mới cập nhật trong trang Gip ỡ Dng:

Văn Phng Pht Triển ại Chủng Viện Ngi Lời, Epworth, IA. (28-5-2007)

Qu vị c thể nhấn chuột vo tiu để để đi thẳng tới mục.