“Đấng sáng lập của chúng ta đă nhân thấy lời được in ấn là những phương tiện hữu hiệu để thực hiện mục tiêu này.  Các phương tiện truyền thông khác là những phương tiện thiết thực để đem niềm tin tới cho các dân tộc, và đào sâu nó, để bảo dưỡng và phát triển trong toàn thể Giáo Hội sự ư thức về bổn phận truyền giáo của ḿnh, củng cố t́nh yêu mà nó là nguồn mạch của mọi cộng đoàn.”

(HP: 115)

Những ai muốn đăng h́nh hoặc phim ngắn về mục vụ, xin liên lạc với người quản lư trang web. ncpsvd@yahoo.com

SVDH́nh & Phim

Xin nhấn chuột vào h́nh để  tải h́nh xuống máy.

NHỮNG H̀NH MỚI

NHỮNG PHIM MỚI

H́nh Chịu Chức tại Techny, IL.

H́nh Thầy Tâm khấn tạm tại Togo.

H́nh ra trường tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời, Epworth, IA.

Những h́nh cũ, xin Quư vị vào trang H́nh & Phim Cũ đễ xem.