PHẦN MỞ ĐẦU

 

Ân sủng T́nh yêu của Thiên Chúa đă quy tụ chúng ta từ nhiều dân tộc và lục địa khác nhau vào trong một cộng đoàn tu sĩ truyền giáo được dâng hiến cho Ngôi Lời, và được mang Danh của Ngài:

ḍng Ngôi Lời.

 

Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi đă sai Con Một Người đến trong thế gian. Ngôi Lời nhập thể trong Đức Giêsu Nazareth để mạc khải Danh Cha và loan báo vương quốc t́nh yêu của Người. Người đă biểu lộ t́nh yêu không biên giới và vô điều kiện cho mọi người và cách riêng cho những người đau khổ giữa ḷng trần gian tội lỗi này. Nhờ cái chết và Phục sinh của Người, Đức Kitô đă mở ra con đường đến cùng Cha cho tất cả những ai tin vào Người. Sau khi được tôn vinh, Chúa Kitô thông ban chan ḥa Thần Khí của Người đă tạo lập một dân tộc mới của Thiên Chúa như một dấu chỉ ơn cứu độ cho mọi người. Trong dân của ḿnh Chúa Kitô tiếp tục sứ vụ của Người là đem Tin Mừng đến cho mọi dân tộc và để loan báo t́nh yêu giải phóng và hiệp nhất của Cha. Chúa Thánh Thần luôn làm nảy sinh những cộng đoàn tự đặt ḿnh dưới quyền sử dụng của Giáo hội, để giúp Giáo hội hoàn thành ơn gọi truyền giáo của ḿnh.

 

Do đó, đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh thần và nhu cầu của các dân tộc, Chân phước Arnold Janssen đă sáng lập ḍng chúng ta như một cộng đoàn truyền giáo. Danh xưng chúng ta được hiến dâng cách thật đặc biệt cho Ngôi Lời và sứ vụ của Người. Đời sống của Người là đời sống của chúng ta, sứ vụ của Người là sứ vụ của chúng ta. Được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, chúng ta bước theo Người và tôn vinh Cha bằng cách mang lại cho mọi người cuộc sống sung măn. Bất cứ nơi đâu mà Giáo hội sai chúng ta đến, chúng ta loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc cuối cùng được giải thoát khỏi bóng tối tội lỗi, nhờ vào ánh sáng Ngôi Lời và ân sủng của Chúa Thánh Thần, được bước đi trên con đường cứu độ. V́ thế, công cuộc truyền giáo là lẽ sống và cứu cánh của Hội ḍng chúng ta. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta, dù có nhiều h́nh thức khác nhau, cũng chỉ cốt để giúp Giáo hội hoàn thành trách vụ truyền giáo của ḿnh.

 

Chúng ta thi hành công cuộc phục vụ truyền giáo của chúng ta trong sự kết hợp với Ngôi Lời trong tâm hồn. Người ban cho chúng ta mẫu gương sống động để biết phó thác chính ḿnh cho Cha và phục vụ loài người như thế nào. Chúng ta theo Chúa Kitô trên con đường của các lời khuyên Phúc Âm và chúng ta gắn bó đời ḿnh với chính con người và sứ vụ của Người nhờ các lời khấn: Khiết tịnh hiến dâng, khó nghèo Phúc Âm và vâng phục tông đồ. Trong phương thế này chúng ta liên kết với nhau để tạo nên một cộng đoàn tu sĩ truyền giáo. Chúng ta chăm lo làm tỏ hiện sự tốt lành của Thiên Chúa trong đời sống và việc phục vụ của chúng ta. Trong tư thế là một cộng đoàn bao gồm những anh em khác nhau về ngôn ngữ và dân tộc, chúng ta trở nên một dấu chỉ sống động cho sự hiệp nhất và tính đa dạng lớn lao của Giáo hội. Mối hiệp thông giữa chúng ta với Chúa Kitô và với nhau được củng cố và đào sâu nhờ việc cử hành Thánh thể, chăm chú lắng nghe Lời Chúa và cùng nhau cầu nguyện trong niềm hoan lạc của Chúa Thánh Thần. Mục đích của việc đào tạo và quản trị trong Hội ḍng chúng ta nhằm giúp thăng tiến và củng cố ơn gọi của chúng ta cũng như tập trung tất cả mọi hoạt động của chúng ta vào mục đích duy nhất là truyền giáo.

 

Ư hướng và mục đích của luật lệ sau đây nhằm giúp chúng ta hiểu biết tiếng gọi của Ngôi Lời

và chuẩn bị cho chúng ta thực hiện sứ vụ truyền giáo.