LỜI TỰA

 

Trong dịp kỷ niệm bách chu niên ngày Ṭa Thánh phê chuẩn Hiến Pháp Hội Ḍng chúng ta (25 tháng Giêng năm 1901), tôi vui mừng giới thiệu Hiến Pháp đă được tu chỉnh năm 1983 với những thay đổi đă được Tổng Tu Nghị thứ XV năm 2000 chấp nhận. Có nhiều thay đổi đáng kể từ những thử nghiệm (ad-experimentum) của Tổng Tu Nghị năm 1994 được chấp nhận.

 

Nhiều thay đổi khác do sửa đổi vài điều hiến pháp và luật chỉ đạo cho phù hợp hơn với thực trạng đă phát triển trong Hội Ḍng những năm qua. Một số thay đổi này cần sự chấp thuận của Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ, kể cả một thay đổi đang được thử nghiệm do Tổng Tu Nghị vừa qua quyết định, đó là nhiệm kỳ của Bề Trên Tổng Quyền (HL 618.1). Thánh Bộ đă chấp thuận những thay đổi này vào ngày 30 tháng 8 năm 2000. Ngay sau đó những thay đổi này đă được chính thức công bố trong toàn Hội Ḍng vào ngày 8 tháng 9 năm 2000, cùng với những nghị quyết, đề nghị và tuyên ngôn của Tổng Tu Nghị thứ XV (xem DW 1, tháng 9 năm 2000, tr.7).

 

Ước mong Hiến Pháp đă được tu chỉnh này giúp chúng ta hiểu biết tiếng gọi của Ngôi Lời và chuẩn bị chúng ta thực hiện sứ vụ truyền giáo (xem Phần Mở Đầu của Hiến Pháp).

 

Roma, ngày 25 tháng Giêng năm 2001
Antonio M. Pernia, SVD
Bề Trên Tổng Quyền

 

 

 

 

Lời Tựa
Ấn Bản năm 1983

 

Những điều khoản hiến pháp này đă được biên soạn do tổng tu nghị lần thứ XI và XII năm 1977 và 1982 nối tiếp các nỗ lực của tổng tu nghị lần thứ IX năm 1967/1968. Sau khi duyệt xét kỹ lưỡng, Ṭa Thánh đă chính thức phê chuẩn hiến pháp này qua sắc chỉ đề ngày 19 tháng 10 năm 1983. Giờ đây, tôi ban hành hiến pháp theo bản chung quyết này và tuyên bố hiến pháp này có hiệu lực kể từ ngày này.

 

Chúng ta đang cử hành kỷ niệm Năm Thánh Cứu độ, trùng hợp với kỷ niệm 75 năm ngày qua đời của vị Chân phước Sáng lập Ḍng. Nhân dịp hai lễ trọng này, nguyện xin Cha Arnold cầu bầu cho chúng ta nhận được tràn đầy ân phúc của Chúa Thánh Thần, Đấng mà cha đă xiết bao tôn thờ, để chúng ta có thể đón nhận hiến pháp mới này trong tinh thần của đoạn sách Ed 36, 26t: Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt một thần khí mới trong các ngươi, Ta sẽ lấy khỏi ḿnh các ngươi quả tim bằng đá, và ban tặng một quả tim bằng thịt. Ta sẽ đặt thần khí của Ta trong các ngươi, và Ta sẽ làm cho các ngươi bước đi theo lề luật và kính cẩn thi hành những giới răn của Ta.

 

Ước chi, hiến pháp này thực sự là nguồn khích lệ không ngừng cho chúng ta trong công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới.

 

Roma, ngày 5 tháng 11 năm 1983
Henry Heekeren, SVD
Bề Trên Tổng Quyền

 

THÁNH BỘ TU SĨ
VÀ TU HỘI ĐỜI
Prot. No. R45-1/82