SẮC CHÂU PHÊ

 

Tổng tu nghị năm 1982 của ḍng Ngôi Lời đă kết thúc giai đoạn canh tân cơ cấu pháp lư của ḍng, như đă tiên liệu trong Tự Sắc Ecclesiae sanctae II, 6. Tiếp sau công tŕnh chuẩn bị vững chắc của ba ủy ban, với sự đóng góp bằng các đề nghị của chính anh em trong ḍng, tổng tu nghị này đă hoàn thành công việc soạn thảo bản chung quyết hiến pháp của Ḍng. Hiến pháp này đă được bề trên tổng quyền đệ tŕnh lên Ṭa thánh để xin phê chuẩn.

 

Căn cứ theo ư định của Đấng Sáng Lập, Chân phước Arnold Janssen, linh đạo và sứ vụ tông đồ của ḍng, theo như đă được tŕnh bày trong bản hiến pháp này, được xây dựng trên Lời Chúa và nhắm vào việc phục vụ truyền giáo. Trong công cuộc phục vụ truyền giáo này các phần tử của ḍng sẽ đích thân dự phần vào đời sống và sứ vụ của Chúa Kitô và bằng phương thế này, họ sẽ tôn vinh danh Chúa và góp phần vào việc cứu độ nhân loại. Đấng sáng lập đă nh́n thấy trong Lời được in ra (thành ấn phẩm) một phương tiện hữu hiệu cho công cuộc Phúc Âm hóa, và các con cái Người muốn nối tiếp bước chân Người trong công việc tông đồ bằng cách sử dụng những phương tiện truyền thông xă hội khác nhau, để loan truyền và đào sâu niềm tin cũng như giúp cho các Kitô hữu ư thức về sứ mạng truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ.

 

Sau lần duyệt xét đầu tiên bản hiến pháp, Thánh bộ Tu sĩ và Tu hội đời đă khuyên dặn bề trên tổng quyền xét lại một vài điểm và sửa thêm để văn bản được hoàn chỉnh. Trong phiên họp ngày 15 tháng 10 năm nay, bản văn này đă được hiệu đính với một vài sửa đổi nhỏ và đă được đệ tŕnh. Cũng thánh bộ này phê chuẩn các điều khoản hiến pháp này và giữ lại bản chính để lưu trong văn khố. Thánh bộ khuyên tất cả các thành viên của ḍng hăy vui mừng đón nhận bản hiến pháp canh tân này và trung thành tuân giữ. Nhờ hiến pháp này, họ được trợ giúp cách đặc biệt để thực thi Đức Ái Kitô hữu trọn hảo trong việc theo Chúa Kitô.

 

Về phần c̣n lại, các quy định của giáo luật phải được tuân hành. Sắc chỉ này hủy bỏ mọi quy định trái ngược đă có.

 

Ban hành tại Roma ngày 19 tháng 10 năm 1983,
kỷ niệm ngày phong chân phước Đấng Sáng Lập.

 

Hồng Y PIRONIO
Bộ trưởng

Augustinus
Mayer Thư kư